Dades identificatives:

MIREIAMASIP.COM constitueix domini i marca registrada de serveis de psicologia clínica, psicoteràpia i temàtiques afins amb presència a Internet a través de la pàgina web amb URL: www.mireiamasip.com en endavant WEBSITE sobre la qual ostenta la titularitat plena ..

Que MIREIAMASIP.COM pertany a la Mireia Masip Viñas, major d’edat, nacionalitat espanyola i amb NIF 43458835J, a partir d’ara MIREIAMASIP.COM. , Amb domicili social a Martí Julià, 46 08940 Cornellà de Llobregat, Telèfon 637249500 – e-mail mireiamasip@gmail.com, web www.mireiamasip.com

Informació sobre Protecció de dades:

Qui és el responsable de les seves dades?
D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, l’informem que les dades personals aportades seran tractades per Mireia Masip Viñas amb NIF 43458835J i domicili Martí Julià 46, 08940 de Cornellà de Llobregat – Barcelona .

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats: Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins a la finalització de la relació contractual i posteriorment, durant els terminis legalment exigits.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Els interessos legítims de l’responsable de l’tractament per realitzar el tractament de les seves dades són: Establir les bases per a la prestació de l’servei sol·licitat incloent però no limitant-se a pressupost de l’servei, redacció de contracte, facturació, contaco i seguiment de el client, entre d’altres.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Per complir amb les finalitats previstes, les seves dades podran ser comunicades a: Administració tributària i Administració pública amb competència en la matèria així com sota requeriment legal degudament justificat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació de l’tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a la nostra adreça dalt indicada, o enviant un correu electrònic a mireiamasip@gmail.com, indicant el dret que desitja exercir.

Tindrà dret igualment a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment.

Té dret a sol·licitar la tutela de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals.

MIREIAMASIP.COM, en compliment de la LSSI-CE informa:

MIREIAMASIP.COM té ubicats els seus servidors en Centres de Dades a Espanya i operats per empresa que compleix estrictament amb les obligacions requerides per l’AEPD Agència Espanyola de Protecció de dades en matèria de protecció de dades i adaptada a la nova normativa europea en Protecció de dades personals i que, no obstant, no té accés efectiu algun a les dades personals recollides per MIREIAMASIP.COM.

Que el client a l’iniciar una sol·licitud de contacte per qualsevol de les vies habilitades a aquest efecte a la nostra web, entén, accepta i dóna el seu consentiment inequívoc per al tractament posterior de les seves dades sense menyspreu de tot el que dret posterior l’assisteixi en matèria de protecció de dades.

Que aquestes dades es troben protegdes en els nostres servidors per sistemes de seguretat per oferir absoluta confidencialitat i privacitat amb un xifrat SSL emès i avalat per Let ‘s Encrypt Authority X3 amb un algoritme de seguretat bancària sha256 RSA ECDSA viatjant encriptats en tot moment.

Informació sobre WhatsApp Business i ús per part de MIREIAMASIP.COM.

MIREIAMASIP.COM manifesta als seus clients / usuaris que posa a la seva disposició un nombre operatiu que fa possible la comunicació entre ells mitjançant l’ús de l’aplicació WhatsApp. Tant la finalitat com la conservació de dades i legitimació de l’tractament coincideixen amb les especificades en l’apartat “Informació sobre protecció de dades” de el present text legal establint-se una excepció pel que fa a l’responsable de l’tractament de les seves dades segons es detalla a continuació:

 1. L’usuari accepta expressament que serà sempre l’iniciador de la comunicació en funció dels seus interessos en tant que MIREIAMASIP.COM no origina contacte inicial algun per aquesta via limitant-se a oferir als client / usuari la facultat d’utilitzar aquest mitjà per a la seva comoditat.

 2. Que WhatsApp posseeix les seves pròpies condicions de servei i política de privacitat disponibles per lectura i acceptació per part de client / usuari en el següent enllaç a disposició de l’usuari: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es i que aquestes condicions de servei i política de privacitat escapen a control de MIREIAMASIP.COM.

 3. Que la informació transmesa mitjançant WhatsApp, en base al que enunciat en les polítiques de tractament de dades de l’esmentada app, viatja encriptada de punt a punt, sense que això suposi garantia per part de MIREIAMASIP.COM, que aquesta condició es compleix en tot moment o que no es produeixin eventuals transferències internacionals de dades si aquests viatgen fora del territori considerat com a espai europeu (exemple d’aquesta transferència són les dades que viatgen a través de servidors en EUA).

 4. Que les dades obtingudes un cop la informació subministrada pel client emissor arriba a el receptor segueixen el seu curs legal en base a les pròpies polítiques de tractament, legitimació i conservació de dades per part de MIREIAMASIP.COM declinant tota responsabilitat per l’ús i tractament de dades que pugui dur a terme WhatsApp durant el transcurs de l’intercanvi de dades entre els diferents servidors que aquest tercer pugui fer servir per garantir la transmissió de dades fins a la seva arribada a destinació.

 5. Que MIREIAMASIP.COM no tracta de cap manera cap tipus de metadada derivat de l’ús de WhatsApp per a cap fi i especialment no realitza cap tipus d’analítica de perfils en base aquests.

 6. Que MIREIAMASIP.COM no utilitzarà aquest tipus de comunicacions per a cap tipus d’acció de màrqueting en la mesura que no constitueix una via legitima en base al nostre pròpia política de tractament de dades habilitada per a aquesta finalitat.

 7. Que MIREIAMASIP.COM deriva en aquest acte l’acceptació de l’ús d’aquesta via de comunicació en la confiança expressa que l’usuari / client ha llegit i acceptat sense reserves totes les condicions relatives a l’servei contingudes en https: // www. whatsapp.com/legal/?lang=es sent responsabilitat absoluta de l’usuari / client el referit ús.

 8. Que per a qualsevol dubte referent a protecció de dades MIREIAMASIP.COM, posa a disposició dels client / usuari les vies de contacte especificades a l’inici de el present avís legal.

  Seguretat i Confidencialitat.

  MIREIAMASIP.COM assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. Que MIREIAMASIP.COM realitza auditories internes periòdiques dels seus sistemes de recollida i tractament de dades.

  Propietat Intel·lectual i Industrial

  MIREIAMASIP.COM constitueix una marca. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de MIREIAMASIP.COM, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés i per escrit de MIREIAMASIP.COM. Queden reservats tots els drets.

  El present lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de l’responsable del lloc web, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. L’accés per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

  Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

  Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

  Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part de la mateixa.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic mireiamasip@gmail.com.

Canvis a la Política de Privadesa.

MIREIAMASIP.COM es reserva el dret de modificació es les seves polítiques de privacitat per adaptacions legals. MIREIAMASIP.COM informarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

Codi de Conducta.

Es prohibeix l’ús de el servei contrari a la bona fe i, en particular i de forma no exhaustiva:

– La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

– La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de MIREIAMASIP.COM, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori mitjançant els mitjans a disposició de l’usuari, en particular els “comentaris” habilitats al Bloc de la pàgina web.

– La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris contravenint el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

– La utilització de qualssevol adreces de correu electrònic amb fins de l’anomenat spamming (enviament de correu massiu no sol·licitat, de tipus comercial o de qualsevol altra naturalesa) així com l’enviament de grans missatges o cadenes de missatges amb la finalitat de bloquejar un servidor.

-MIREIAMASIP.COM és contrari a l’spamming i mai ho farà.

Menors d’edat.

Els menors d’edat han de sol·licitar i obtenir el permís dels seus pares, de tutor o de representant legal abans de poder accedir als serveis i / o continguts de MIREIAMASIP.COM. Queda limitat l’accés i contractació de serveis als menors d’edat no autoritzats i en tot cas MIREIAMASIP.COM sempre ha de demanar l’autorització dels representants legals per procedir davant de qualsevol detecció d’aquests supòsits.

MIREIAMASIP.COM recorda als usuaris majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són o no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

Informació sobre Cookies i ús per part de MIREIAMASIP.COM.

El lloc web de prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

– Chrome

– Firefox

– Explorer

– Safari

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla.

S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Galetes Google Analytics i Google

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

_ga

_gid

_cfduid

Recopila informació sempre anònima sobre la navegació dels usuaris pel nostre lloc web per tal de conèixer l’origen de les visites i altres dades estadístiques similars, no recopila informació privada o personal que permeti identificar usuari de cap manera.

– Política de privacitat Google

-Complement d’inhabilitació de Google Analytics

Web Beacons

Aquest lloc pot albergar web Beacons (també coneguts com a web bugs). Els web Beacons solen ser petites imatges d’un píxel per un píxel, visibles o invisibles col·locats dins del codi font de les pàgines web d’un lloc. Els web Beacons serveixen i s’utilitzen d’una forma similar a les cookies. A més, els web Beacons solen utilitzar-se per mesurar el trànsit d’usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d’un lloc.

– Disposa de més informació sobre els web Beacons a la Viquipèdia

social Media

Facebook, Twitter i altres xarxes socials necessiten utilitzar cookies per reconèixer-te.

Facebook Remarketing

El remàrqueting i les audiències similars permet ajudar els usuaris que han visitat la nostra web anteriorment o han abandonat un procés de compra, instal·lant una galeta de Facebook (fr) emmagatzemant informació de les pàgines que ha visitat. Un cop el visitant ha abandonat la nostra web, aquesta roman en el navegador d’el visitant.

 • Més informació sobre les cookies de Facebook a la seva pàgina de Política de privacitat i ús de cookies.
 • Més informació sobre les cookies de Twitter en la pàgina de Política de privacitat i ús de cookies.
 • Més informació sobre les cookies d’Instagram a la seva pàgina de Política de privacitat i ús de cookies.
 • Més informació sobre les cookies de Pinterest a la seva pàgina de Política de privacitat i ús de cookies.
 • Més informació sobre les cookies de Linkedin a la seva pàgina de Política de privacitat i ús de cookies.
 • Més informació sobre les cookies de G + en la seva pàgina de Política de privacitat i ús de cookies.
 • Més informació sobre les cookies de Yelp a la seva pàgina de Política de privacitat i ús de cookies.

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol clàusula de el present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. MIREIAMASIP.COM podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de MIREIAMASIP.COM.